Hopp til hovedinnhold

Sikkerheit og beredskap

Skulen har beredskapsplanar og tiltak for å forebygge og handtere alvorlege hendingar.

Vestland fylke har gode felles system for sikkerheit og beredskap.

Beredskap i Vestland fylkeskommune

Os gymnas har sin eigen lokale kriseberedskapsplan og tiltakskort for korleis me skal handtere ulike hendingar. Me har samarbeid med lokalt politi, helsevesen og brannvesen. Med jamne mellomrom gjennomfører me øvingar, møte eller kurs om tema knytt til sikkerheit og beredskap.

Skulen sin kriseleiing

Her finn du kontaktinformasjon til rektor og leiinga.