Bilde av skulen frå framsida, med blå himmel og grønne trær.

Velkommen til Os gymnas!

Os gymnas ligg sentralt ved Osøyro i Bjørnafjorden kommune. Me har fine og grøne omgjevnader, og det er kort avstand til Kuventræ idrettsanlegg. Skulen er liten og oversiktleg, og det er høg trivsel blant elevane. Mottoet vårt er trivsel, kunnskap og vennskap.
Skjermbilde av skuleruta. Klikk på lenka for pdf-versjon.

Skulerute 2022–2023

Skuleruta for neste skuleår er klar. Du bør sjekke skuleruta før du planlegg feriar og andre reiser.

Klage på karakterar

Du kan klage på eksamenskarakter, standpunktkarakter og karakter i orden og åtferd. Klagefristen er ti dagar frå du fekk vedtaket om standpunktkarakter. Vi tilrår at du ber om grunngjeving før du bestemmer deg for å klage. Du skal bruke klageskjema på Vlfk sine nettsider (krev innlogging).

Aktuelle saker

30.05.2022

Avslutningsfest for vg3

Skulen inviterer elevar i avgangsklassane saman med foreldre/føresette og lærarar til avslutningsfest torsdag 16. juni kl. 18.00.

01.04.2022

Nye start- og sluttider ved Os gymnas 2022–23

Neste skuleår utvidar me skuledagen på Os gymnas med 20 minutt om morgonen og 30 minutt om ettermiddagen. Dette er gjort i samarbeid med Skyss, Vestland fylkeskommune og kommunar i vår region.

25.02.2022

Me søker vertsfamiliar!

Os gymnas får besøk frå våre partnarskular i Italia, Spania, Danmark og Belgia 27. – 31. mars 2022. Me treng fleire vertsfamiliar til elevane som kjem på besøk til oss.

Logo for prosjektet, tegning av hender som holder ein jordklode med bokstavene SBC over på ein bakgrunn av flagg