Hopp til hovedinnhold
Bildet viser framsida av skulen, med blå himmel og grønne trær

Velkomen til Os gymnas!

Ønskjer du å studere ved universitet eller høgskule? Då kan du velje Os gymnas og studiespesialisering. Her kan du få generell eller spesiell studiekompetanse. Vi prioriterer gode lærebøker i tillegg til digitale læremiddel i alle fag. Vi har tilbod om toppidrett allereie frå vg1. Velkomen til ein trygg og solid skule med høg trivsel!
Fotballsperarar på fotballbane, spelaren som er nærmast står med ryggen til kamera.

Er du interessert i idrett?

På Os gymnas kan du kombinere studiespesialisering med toppidrett! Du kan velje toppidrett som programfag allereie på vg1, med fordjuping i fotball, handball eller e-sport. Dersom du er interessert i toppidrettstilbodet, ønskjer me at du fyller ut eit eige skjema innan torsdag 22. februar.

Aktuelle saker

30.01.2024

Velkomen til open kveld på Os gymnas

Har du lyst å besøke skulen før du skal søke skuleplass? Me inviterer 10.-klassingar og føresette til open kveld på Os gymnas, tysdag 13. februar og tysdag 20. februar kl. 18.00–19.00.

Skulebygget frå framsida, med flott rosa himmel i bakgrunnen.
25.01.2024

Informasjonsmøte om fagval

Vi inviterer til informasjonsmøte om fagval for foreldre/føresette med elevar i vg1, tysdag 6. februar kl. 18.00

To elevar ser på eit fysikkforsøk med fjørkanon
08.01.2024

Solidaritetsaksjonen 26. januar 2024

Fredag 26. januar skal elevane på Os gymnas ha sin årlege solidaritetsaksjon, og jobbe ein dag for å samle inn pengar. Elevrådet har vald å støtte organisasjonen I Care – Norway. Dei jobbar for å hjelpe synshemma og andre vanskelegstilte i Moldova.

Logoen til I Care Norway
08.01.2024

Informasjon om undervisningsevalueringa 2023/2024

Me skal gjennomføre undervisningsevaluering på skulen i løpet av januar 2024. Det er politisk vedteke at vidaregåande skular i Vestland skal gjennomføre ei undervisningsevaluering.

Bildet viser elevar som sit i klasserom og jobbar på PC.