Hopp til hovedinnhold

Miljøfyrtårn

Plantekasser ute

Miljøfyrtårn er ei nasjonal miljøsertifiseringsordning for både privat og offentleg sektor, og sommaren 2018 blei Os gymnas sertifisert som Miljøfyrtårn. Engasjerte elevar og tilsette har jobba godt med miljøarbeid for å få dette til.

For å bli Miljøfyrtårn må vi oppfylle ei rekkje krav, men vel så viktig er det at det å vere Miljøfyrtårn inneber at ein har kontinuerleg fokus på miljøarbeid.

Dette er nokre av kriteria vi må følgje:

  • Ha miljø som tema på tverrfaglege dagar
  • Elevtillitsvalde skal delta aktivt i planlegging og gjennomføring av helse-, miljø- og sikkerheitsarbeid ved skulen
  • Legge til rette for sykkelparkering
  • Arbeide for bevaring og/eller tilrettelegging for naturmangfald på eigne uteareal

Vi håpar både elevar og tilsette vil fortsetje det gode miljøarbeidet, slik at vi kan bli endå betre saman.

Årleg klima- og miljørapport for 2022

Årleg klima- og miljørapport for 2023

Bilde som viser sykkelstativ utanfor skulen