Hopp til hovedinnhold

Miljøfyrtårn

Bilde av fire beholdere for kjeldesortering

Miljøfyrtårn er ei nasjonal miljøsertifiseringsordning for både privat og offentleg sektor, og sommaren 2018 blei Os gymnas sertifisert som Miljøfyrtårn. Engasjerte elevar og tilsette har jobba godt med miljøarbeid for å få dette til.

For å bli Miljøfyrtårn må ein oppfylle ei rekkje krav, men vel så viktig er det at det å vere Miljøfyrtårn inneber at ein har kontinuerleg fokus på miljøarbeid.

Årleg klima- og miljørapport for 2020

Her er eit lite utval kriterium som me må følgje:

  • 40: Virksomheten skal ha et kildesorteringssystem som er beskrevet i en egen instruks (kildesorteringsinstruks)
  • 45: Virksomhetens lokaler med eventuelle uteområder skal holdes ryddige og rene
  • 1007: Skolen skal en gang i året bruke miljø som tema på aktivitetsdag eller fagdag 
  • 1019: Skolen skal jobbe for at elever kommer seg mest mulig miljøvennlig til og fra skolen. Gjennom deltakelse i sykkel- og gåaksjoner skal elevene stimuleres til å gå, sykle eller reise kollektivt
  • 1036: Elevtillitsvalgte skal engasjeres og delta aktivt i planleggingen og gjennomføringen av det systematiske arbeidet for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid ved skolen
  • 1875: Skolen skal årlig gjennomføre et miljøprosjekt for minimum et av skoletrinnene, der et av miljøtemaene til Miljøfyrtårn anvendes og relateres til læreplanen

Me håpar både elevar og tilsette vil fortsetje det gode miljøarbeidet, slik at me kan bli endå betre saman.