Hopp til hovedinnhold

Elevrådet

Elevrådet arbeider med små og store sakar som er viktige for deg som elev. Elevane blir òg høyrd i sakar som har med pedagogikk å gjere. Det blir valt elevrådstyre for eitt år om gongen i januar.

I 2023 er det desse som er i elevrådsstyret:

  • Leiar: Stian Vilke Lien (3STA)
  • Nestleiar: Per Mathias Gjerde Aralt (2STB)
  • Økonomiansvarleg: Daniel Næss (3STA)
  • Styremedlem: Amalie Lundervik Sælen (3STB)
  • Styremedlem: Grethe C. Just-Olsen (3STB)
  • Styremedlem: Mathilde Ottesen Hustad (3STA)
  • Styremedlem: Richard A. Voda (3STA)

Du kan melde inn saker til elevrådet på e-post til avdelingsleiar Hilde Paaske-Knauer.

Kontakt

Hilde Paaske-Knauer

avdelingsleiar
Portrettbilde Hilde Paaske-Knauer