Foreldremøte for vg1

bilde-skulebygning-osgymnas.jpg

Os gymnas inviterer foreldre/føresette til elevar på vg1, til foreldremøte tysdag 6. september kl. 17.30.

Vi ønskjer eit godt samarbeid mellom skule og heim, og inviterer til eit orienteringsmøte for foreldre og føresette. Vi vil informere om skulen og korleis vi arbeider med læringsmiljøet her.

Leiing, rådgjevar og kontaktlærar vil delta på møtet.

Velkommen til oss på Os gymnas!

Helsing,

Kjersti Daland
Rektor